mandag 25. mars 2013

Litt lokal politihistorie i Vika

Vika var et sted der politiets tilstedeværelse var nødvendig. Allerede i 1867 ble det etablert en politistasjon i området. Fra 1871 holdt politistasjonen hus i Skolegata 8. Bygningen lå omtrent der hvor "Wilhelmsenbygget" ligger nå, altså nederst i Olav Vs gate. Det gamle huset rommet almueskole i mange år helt til skolen kunne flytte inn i nye og flotte lokaler på Ruseløkka.

Vika politistasjon ble liggende i Skolegata helt til mesteparten av det gamle Vika ble revet på 1950-tallet. Da flyttet stasjonen rundt hjørnet til Enga, rett ved Vestbanestasjonen.

Siden, midt i 1960-årene, gikk turen opp til Ruseløkka, til det ærverdige huset i Huitfeldtsgate 13, der de ble værende til stasjonen flyttet til Victoria Terrasse, før hele stasjonen ble nedlagt og erstattet av Sentrum politistasjon på Hammersborg.


Ifølge Jon Kvikne, politihistoriker, hadde stasjonen i Huitfeldtsgate den samme organisasjonen som de andre stasjonene i Oslo.  Distriktsbetjentene hadde alt av oppgaver i sitt distrikt: manntall, etterforskning i mindre staffesaker og forseelser, ambassadetjeneste, Stortingstjeneste, trafikktjeneste og ellers vanlig polititjeneste.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar